Regler og vilkår

2021 @ NuHjælp

1) Det er gratis at være listet som behandler på nuhjælps hjemmeside.

2) Det er gratis at blive oprettet som behandler hos NuHjælp.

3) Der er ingen binding, og samarbejdet med NuHjælp kan opsiges fra begge parter til hver tid. Opsigelsen af samarbejde skal ske skriftligt og vil træde i kraft øjeblikkeligt. Hvis samarbejde ophører, er behandler sikret betaling for udført behandling.

4) NuHjælp er uden ansvar for klienter, der kontakter behandleren direkte som resultat af kontaktinformation givet gennem NuHjælp, og der er ingen begrænsning på hvor mange klienter, behandleren kan modtage gennem NuHjælp.

5) Behandleren indvilliger i at have minimum 1 klient i afbetalingsforløb ad gangen såfremt, at en klient viser interesse i denne ydelse fra behandleren.

6) NuHjælp er ansvarlig for at formidle kontakten mellem klient og behandler i afbetalingsforløb.

7) NuHjælp er i afbetalingsforløb ansvarlig for inddrivelse fra klienten og sikrer behandleren sine penge på trods af eventuel misligholdelse af betalingsaftalen fra klientens side.

8) Ved afbetalingsforløb tager NuHjælp 20% af behandlingsprisen, hvilket er gældende for hele forløbet med den pågældende klient.

9) Behandleren er ansvarlig for i starten af hver måned at sende faktura på 80% af klientens afbetalingsstørrelse inkl. moms med betalingsfrist, der tidligst ligger d. 10 i pågældende måned. Faktureringen fortsætter til afbetalingsaftalen er betalt ud.

10) Behandleren er ansvarlig for at informere NuHjælp efter enhver afholdt session med klient i afbetalingsforløb og må ikke tilbyde ydelser til denne type klienter udenom NuHjælp.

11) Behandlerens pris for behandling hos NuHjælp må ikke overstige udbudspriserne i behandlerens egen praksis.

12) Behandler må ikke påregne rente på afbetalingsløsninger eller restbeløb til hverken NuHjælp eller klienter, de har erhvervet gennem NuHjælp.

13) Behandler må kun kræve betaling for udført behandling.

14) NuHjælp kan benytte oplysninger og billeder givet i matchbladet på NuHjælp.dk og dele dem med potentielle klienter.

15) Behandleren forpligter sig til kun at udføre behandling, der er i overensstemmelse med de korrekte retningslinjer, regler og love på deres respektive behandlingsområde eller fra deres uddannelsesinstitutioner.

16) Behandler må ikke udføre andre behandlingsformer til klienter, de har modtaget gennem NuHjælp, udover de behandlingsformer, de tilbyder gennem NuHjælps hjemmeside.

17) Ved misligholdelse af aftalen fra behandlers side ophører samarbejdet, og behandlerens krav til al fremtidig indkomst fra NuHjælp frafalder.