Tilmeldingsformularen er kun kompatibel og synlig ved brug af computer eller tablet.

Med venlig hilsen
NuHjælp

Behandler tildmelding

Matchblad

Tusind tak for at du har lyst til at være en del af NuHjælp og dermed være med til at varetage Danmarks mentale såvel som fysiske sundhed. Matchbladet vil indsamle information om dig som behandler, som vi i NuHjælp kan benytte til at hjælpe potentielle klienter med at udvælge den rette behandler. Spørgsmålene er udviklet gennem kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser, om hvad borgere finder vigtigt, når de søger behandler eller terapeut.

For at sikre kvaliteten af vores behandlere og vores klienters sikkerhed, beder vi dig om at uploade dit eksamens- eller kursusbevis eller anden form for dokumentation for igangværende eller afsluttet uddannelse som er i overensstemmelse med Styrelsen for Dansk Patientsikkerhed regler og retningslinjer. Det betyder at din behandleruddannelse enten skal være statsgodkendt, RAB-godkendt eller godkendt under Dansk Psykoterapeutforening. 

Al information du deler i matchbladet, vil efter godkendelse blive vist på NuHjælp.dk, og ikke delt med tredjepart.

Har du problemer med din tilmelding? Ring eller skriv til os, vi er altid klar til at hjælpe.

Mail og tlf: kontakt@nuhjaelp.dk, +45 30 25 15 43


 • Har du en hjemmeside der skal fremvises på din profil?
 • Hvor finder behandlingen sted? Indtast vejnavn og vejnummer. Undlad etagenummer.
 • Indtast byen for hvor behandlingen du yder finder sted.
 • Indtast postnummeret for hvor behandlingen du yder finder sted.
 • Indsæt et profilbillede af dig selv.
 • Indsæt et coverbillede til din behandlerprofil. Det er fungerende ligesom på facebook. Såfremt du ikke vælger et, eller dit coverbillede ikke kan blive godkendt af os, grundet vores retningslinjer for brug af billeder, vælger vi et for dig. Du kan altid afslå vores valgte billede, og vælge et selv på et senere tidspunkt. Billederne skal være dine egne, og må ikke bryde med nuværende ophavsrettigheder eller være af politiske, voldelige eller seksuel karakter.
 • Indsæt billeder, som du ønsker at dele med dine potentielle klienter. Det kan være alt fra billeder af dig, din praksis, ol. Billederne skal være dine egne, og må ikke bryde med nuværende ophavsrettigheder eller være af politiske, voldelige eller seksuel karakter.
 • Tilbyder du gratis forsamtale?
 • Beskæftiger du dig med mentalt velvære eller fysisk velvære? Vi har forståelse for disse to områder kan overlappe og hvis du eksempelvis er body-SDS behandler; vælg i dette tilfælde gerne begge. Hvis du beskæftiger dig med psykoterapi, samtaleterapi, psykologi ol. vælg kun mentalt.
 • Foregår din terapi online, fysisk eller begge?
 • List herunder dine priser og forskellige behandlingsydelser med tid. Eksempelvis, Onlineterapi / 500 kr. / 45 min. Adskil dine terapiydelser med linjeskift.
 • Når besøgende benytter NuHjælps søgemaskine, lister vi på forsiden af en behandler "Priser fra: xx kr.". Hvad er din laveste behandlingspris for en session? Undlad bogstaver, mellemrum, punktum eller komma. Skriv beløbet i hele kroner.
 • Er du indforstået med, at du skal være åben for at have min. 1 klient i forløb ad gangen i afbetalingsforløb for at blive listet på NuHjælp.dk? Hvis en klient forespørger dig som behandler, vil vi altid tage fat i dig som det første for at høre, hvornår du har en ledig tid.
 • Hvad er den minimale månedlige afbetalingsgrænse du vil tilbyde? Jo lavere du sætter denne grænse, des bedre mulighed vil du have for at gøre en forskel for en potentiel klient.
 • Hos Nuhjælp stiller vi krav til, at du skal have afsluttet en uddannelse, eller er under en uddannelse, der enten er statsgodkendt, RAB-godkendt eller er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening for, at du kan blive godkendt til at tage klienter gennem NuHjælp. Du har mulighed for at vælge begge valgmuligheder, såfremt du har færdiggjort en uddannelse, men er igang med en ny. Dette spørgsmål omfatter kun den uddannelse du har taget, som kvalificerer dig til at udføre terapi, og ikke folkeskole, gymnasiel, mm.
 • Hvilken uddannelse har du afsluttet? Tilføj gerne din titel, hvis den mangler.
 • Skriv din titel her hvis den mangler fra ovenstående.
 • Hvilken uddannelse er du igang med? Tilføj gerne din titel, hvis den mangler.
 • Tilføj din titel her hvis den mangler fra ovenstående
 • Hvor mange års uddannelse har du samlet taget indenfor dine fag? Svar i antal år.
 • Hvad hedder den skole du er uddannet, eller bliver uddannet, fra?
 • Hvor mange år har du udført professionel behandling?
 • Hvilke typer terapi eller behandling udfører du? Indsæt blot navn på behandlingstypen og undlad at gå i detaljer i dette tekstfelt. Senere i matchbladet vil vi spørge ind til selve din metode. Adskil med komma.
 • Hos Nuhjælp stiller vi krav til, at du skal have afsluttet en uddannelse, eller er under en uddannelse, der enten er statsgodkendt, RAB-godkendt eller er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening for, at du kan blive godkendt til at tage klienter gennem NuHjælp. Dette gør vi for at sikre kvaliteten, for vores borgere og behandlere. Før du bliver fremvist på NuHjælp.dk, sætter vi derfor krav til, at du uploader dit eksamens- eller kursus bevis for igangværende eller afsluttet uddannelse. Er du både ergoterapeut og psykoterapeut, skal du uploade beviser for begge.
 • Hvilken gruppe af personer har du særlig erfaring med? Vælg max. 4. Tilføj andre grupper ved at trykke 'Andet' hvis behovet opstår.
 • Hvilken anden gruppe af personer har du særlig erfaring med? Adskil med komma.
 • Hvad er du specielt dygtig indenfor? (Fysisk) Som behandler har vi forståelse for, at du kan have mange fokusområder. Vi beder dig om at indskærpe dine kompetencer til det, du mener, at du har størst erfaring og kvalifikationer indenfor. Des mere præcis du er med dine spidskompetencer, des bedre kan vi matche dig med klienter, som leder efter præcis dig og dine kvaliteter. Tilføj gerne flere.
 • Hvilke andre områder ligger dine spidskompetencer? Undlad at bruge uddybende tekst i dette felt, og blot skriv dine spidskompetencerområder i enkelte ord. Adskil med komma.
 • Hvad er du specielt dygtig indenfor? (Mentalt) Som terapeut har vi forståelse for, at du kan have mange fokusområder. Vi beder dig om at indskærpe dine kompetencer til det, du mener, at du har størst erfaring med og kvalifikationer indenfor. Des mere præcis du er med dine spidskompetencer, des bedre kan vi matche dig med klienter, som leder efter præcis dig og dine kvaliteter. Vi råder derfor vores behandlere, til at vælge max. 10 og gerne færre. Tilføj gerne flere hvis dine spidskompetencer ikke er inkluderet på listen.
 • Hvilke andre områder ligger dine spidskompetencer? Undlad at bruge uddybende tekst i dette felt, og blot skriv dine spidskompetencerområder i enkelte ord. Adskil med komma.
 • Gennem studier og undersøgelser har NuHjælp indsamlet emperi angående, hvad klienter finder vigtigt i udvælgelsen af en behandler. Følgende spørgsmål vil derfor være omkring dig, både som person og behandler. Det er ikke et krav at besvare spørgsmålet, men det kan hjælpe klienten til bedre at kunne udvælge den rette behandler. Hvad er din religiøse eller spirituelle overbevisning?
 • Hvilken anden trosretning har du?
 • Skriv en kort tekst om, hvordan du arbejder som behandler. Fx "Jeg arbejder meget med dine tankemønstrer, og hvordan du oplever verdenen" eller "Jeg tror på, at du har de ressourcer, du har brug for, og jeg arbejder med at finde dem frem i dig". Max 6-8 linjer. Dette vil give et bedre billede af dig som behandler, for en potentiel klient.
 • Hvad kan ellers være relevant for en potentiel klient at vide om dig? Her kan du skrive en mere uddybende tekst om dig selv som behandler, så klienten har mulighed for at lære dig bedre at kende.
 • Vi vil rigtig gerne annoncere på vores sociale medier, at du er kommet med i Nuhjælp for at skabe lidt omtale for både dig og os. Hvis vi ser flere muligheder for at anvende dit billede i andre markedsføringshenseender, fx andre sociale medier, oplæg, mm., kontakter vi dig og sikrer en accept fra dig, før vi foretager noget. Må vi dele din selvvalgte tekst og selvvalgte billede på vores facebook side?
 • Hvordan vil du præsenteres på vores socialemedier? Skriv i dette felt en introducerende tekst. Teksten vil blive delt som en præsentation af dig på vores sociale medier, og andre markedsførings henseende. Såfremt du har valgt "Nej" i Markedsføring, lad blot dette felt stå tomt.
 • Har du en facebookside og/eller hjemmeside vi kan henvise til på sociale medier? Adskil med linjeskift eller komma. Såfremt du har valgt "Nej" i Markedsføring, lad blot dette felt stå tomt.
 • =
  Dette regnestykke er med til at sikre vores brugere, behandlere og NuHjælp mod spam. Er regnestykket for svært, kan du generere et nyt, ved at trykke på den to blå roterende pile.
 •  
 •