Vagn Kirkeskov

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende selvtillid, Parterapi, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Stress

Dengang – da jeg blev valgt fra og mit hjerte skulle samles sammen igen, blev psykoterapien den afgørende hjælp for mig. Jeg fik personlig indsigt og fornyet livskraft til at se fremad og finde mening i livet, og åbne for dets mange facetter og nye muligheder.
Det blev også starten på en vigtig del af min livsgerning at hjælpe andre som psykoterapeut, coach eller samtalepartner til at samle livets mange tråde og opnå glæden og tilfredsstillelsen ved at lykkes – med kærligheden, parforholdet, familien, jobbet… og livet.
Gennem årene er det blevet til mange samtaler enten terapeutiske, coachende eller blot samtaler om at leve livet i nu’et med de menneskelige ressourcer der var mulige at samle sammen. Det er også blevet til kurser og uddannelser i mange organisationer og virksomheder, hvor ledere og medarbejdere har udviklet personligt indsigt og forståelse af menneskers forskellighed og sårbarhed, for at kunne skabe et motiverende psykisk arbejdsmiljø som grundlag for fælles trivsel.

Psykiatrifonden

Rådgivning

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Familiemedlemmer eller nære venner der døjer med dårligt mentalt helbred, misbrug eller fysiske handicap, Fysisk vold, Fødselsdepression, Homofobi, Identitetskrise, Kønsidentitetsafklaring, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Manglende selvtillid, Misbrug, Mobning, Psykisk vold, PTSD, Racisme, Rygestop, Seksuelt overgreb, Seksuel orientering, og accept heraf, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Sexisme, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Spiseforstyrrelser, Stress, Søvnproblemer, Tab af familiemedlem eller nær ven, Tankemylder, Voldeligt parforhold, Vredesproblemer

Rådgivning er både for dig, der har en psykisk sygdom, og for dig, der oplever, at livet er svært – måske pga. ensomhed, sorg, stress eller en livskrise. Rådgivningen er også for dig, der er pårørende, og for dig, der møder mennesker med psykiske problemer i dit arbejde. Faglighed, imødekommenhed, interesse og respekt er nøgleord i vores rådgivning. Vi tilstræber at skabe en åben og tryg kontakt til alle, der henvender sig. Rådgivningen er gratis og anonym.

Psykiatrifonden tilbyder gratis hjælp og vejledning til familier i form af samtale med en børnefaglig medarbejder, som kan hjælpe med at pege i retning af løsninger til både børn og forældre.

Derudover tilbydes der online samtalegrupper for unge pårørende, samtalegrupper for børn som pårørende, gruppechat for unge pårørende, gruppechat for unge med angst og samtalegrupper for unge pårørende.

Carit Abrahamsson

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Ensomhed, Lavt selvværd, Manglende selvtillid, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven

Siden jeg var barn, har jeg vidst, at jeg ville hjælpe andre. Det er et kald, og mit mål er derfor at hjælpe dig til at håndtere dine vanskeligheder, så du kan genvinde din vitalitet og livsglæde.

Elin Skytte

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Seksuelt overgreb, Stress, Tankemylder

Min passion er at hjælpe andre med at leve det liv, der giver glæde, mening og fylde. Jeg har arbejdet med personlig udvikling siden 2009, og udover individuel terapi og coaching, underviser jeg også i Kropsterapeutisk Yoga og er frivillig terapeut og telefonrådgiver i Kvisten.
Jeg er livsnyder, elsker at bruge min krop og er vild med at rejse og vandre – især med min kæreste. Derudover holder jeg meget af at være sammen med min familie og mine venner, at bage, lave mad og læse alt muligt – fra faglitteratur til eventyr.

Jette Krøigaard

Coach, Psykomotorisk terapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Ensomhed, Fødselsdepression, Identitetskrise, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Stress, Søvnproblemer

Jeg har altid interesseret mig for at snakke med mennesker om følelser, trivsel og mistrivsel. Min drivkraft er at se mennesker komme ud af stressede tilstande, ud af private eller jobmæssige mismatch, og komme igang med en personlig proces, hvor de finder ind til sit virkelige jeg, sit eget værd, styrker, behov og ønsker – og matcher det med hverdagen så trivslen øges.

Lisa Thygesen

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Eksistentielle problemer, Identitetskrise, Lavt selvværd, Stress, Samlivsproblemer

Jeg har gennem de sidste 25 år arbejdet med mennesker. Med en baggrund i sundhedssektoren, valgte jeg for 8 år siden at videreuddanne mig til psykoterapeut, fordi jeg brænder for at guide mennesker i den rejse, der er nødvendig for at kunne skabe forandring. Jeg har uddannet mig til terapeut, da det givende for mig at hjælpe andre til at opnå erkendelser og forandringer. Jeg møder mine medmennesker der, hvor de er, og har det som udgangspunkt i det arbejde, vi laver sammen.

Trine Pedersen

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Familiemedlemmer eller nære venner der døjer med dårligt mentalt helbred, misbrug eller fysiske handicap, Identitetskrise, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Misbrug, Selvmordstanker, Spiseforstyrrelser, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven, Tankemylder, Vredesproblemer

I hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet med mennesker. Det har ført mig fra en specialbutik, til specialpædagog i arbejdet med udsatte børn og gennem den pædagogiske filosofi til psykoterapiens verden. Dette har givet mig meget erfaring i, hvor jeg taler med forskellige typer mennesker. Jeg ser og forstår individet ud fra både den pædagogiske, psykologiske, filosofiske og senest også psykoterapeutiske tilgang. Jeg har altid følt mig draget til den rolle, hvor jeg kan hjælpe andre mennesker, til en bredere forståelse af deres egen situation. Min egen livserfaring har givet mig indsigt i, at det kan være svært at være menneske. Men jeg tror på, at vi med indsigt og forståelse kan skabe forandring i vores liv – det ved jeg at jeg har. Jeg har erfaring i, at støtte mennesker der har udfordringer i forældrerollen, dysfunktionelle familier, misbrug, arbejdet med unge som har det svært, omsorgssvigt og mennesker der ønsker at finde en vej henimod en større livskvalitet. Som psykoterapeut er jeg fordomsfri, ærlig, omsorgsfuld og i øvrigt bare et menneske.

Niels Rifbjerg

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Fysisk vold, Lavt selvværd, Misbrug, Psykisk vold, PTSD, Seksuelt overgreb, Sexisme, Kompleks PTSD

Målet med terapien er i første omgang at skabe indsigt og forståelse for, hvad det er, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker. Med denne indsigt og forståelse er næste mål, at du bliver klar over, hvad der skal til for at skabe en ønsket forandring. Et lidt fortærsket begreb er, at målet er at øge din livskvalitet. Mine uddannelses- og jobvalg afspejler, at jeg oplever det yderst meningsfuldt at hjælpe folk, der har det svært i livet. Ikke mindst på grund af egne erfaringer med, hvor meget terapi har gjort for mit eget liv, ønsker jeg at kunne gøre det samme for andre.

Gitte Bæk

Coach, Antroposofisk terapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Eksistentielle problemer, Manglende livsglæde, Seksuelt overgreb, Sexisme, Stress, Søvnproblemer, Seksuelle problemer, Samlivsproblemer

Jeg brænder for at hjælpe mennesker, der står et svært sted i livet på grund af fx en livskrise eller psykiske vanskeligheder, og at støtte mennesker i at udvikle sig på et spirituelt/åndsvidenskabeligt grundlag. Jeg er taknemmelig for at få lov til at følge og støtte andre mennesker et stykke af vejen i deres liv. Og at hjælpe mennesker med at forstå sig selv, og finde mening i det, de har været igennem og står i. Og ikke mindst at hjælpe mennesker med at blive bevidste om deres mønstre, tanker og følelser, så de kan blive mere frie af dem og skabe de forandringer i deres liv, som de ønsker.

Mit livsfundament er antroposofien (åndsvidenskab). Og mit udgangspunkt er, at alle mennesker har en indre kerne og drivkraft, som er af åndelig/spirituel natur. Jeg har selv været igennem livskriser og sygdom, og har arbejdet intenst med at styrke min indre kerne, og med at forstå og ændre mine mønstre, tanker, følelser og handlinger. Alt sammen har bevirket, at jeg i dag kan møde klienter med stor medfølelse, varme og forståelse, så de kan åbne op og få hjælp til det, der er svært, udfordrende og smertefuldt for dem.

Ved siden af min terapeutiske praksis arbejder jeg i kommunalt og gymnasialt regi som terapeut, coach og vejleder for unge, der er psykisk sårbare og har psykiske diagnoser og udfordringer med angst, borderline, depression, selvskadende adfærd, ADHD, koncentrationsvanskeligheder, søvnproblemer etc.

Gennem mere end 20 år har jeg arbejdet som vejleder, terapeut, rådgiver, coach, personaleansvarlig leder og formidler. Jeg er RAB-godkendt Antroposofisk Terapeut, Homøopat og Irisanalytiker (Heilpraktiker), Certificeret Systemisk Coach og Cand.scient.soc. i Kommunikation.

Vibeke Frølich

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Lavt selvværd, Manglende motivation og modløshed, Manglende selvtillid, Stress

Krise og sorg er naturlige reaktioner. Det er tilstande og processer, som er selvhelende, men man må igennem for at komme ud af dem. I Psykoterapien er det min opgave er at finde og støtte klientens egne ressourcer for at kunne leve sig gennem processen. Når klienten er kommet gennem krisen og sorgen, har hun fået større selvindsigt og mulighed for at leve livet videre på en intensere, dybere og rigere måde end før. Sorgens proces bliver en personlig erkendelsesproces, som fører til større bevidsthed.

Mit speciale er holistisk psykoterapi. Jeg er desuden certificeret filosofisk vejleder og har siden 1996 vejledt andre gennem livets vanskeligheder. Jeg vil altid forsøge at hjælpe klienten til at kende sig selv bedre, da det er grundlaget for at løse vore problemer og kriser i livet.

Ventilen

Afhjælpningstilbud & fællesskab

Spidskompetencer indenfor:

Ensomhed, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Manglende selvtillid

Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Ventilen er en landsdækkende organisation og har pt 24 lokale tilbud i 22 byer.

Ensomhed er den følelse, der opstår når du føler, at du ikke har nok venner eller mangler nogen at gå til, når det er rigtig svært. Hos Ventilen er der et trygt fællesskab, hvor du kan møde andre unge, der har det ligesom dig.

Der er altid er en vej ud af ensomheden. Det er ikke din skyld, hvis du føler dig ensom, men du er nødt til at tage det første skridt. Ventilen vil gerne støtte dig og tilbyde et sted, hvor du kan møde andre unge. Vores frivillige er selv unge, og de sørger for at skabe trygge rammer, uanset om du kommer i et mødested eller i et KOMsammen-tilbud. Det betyder, at du kan koncentrere dig om at være sammen med andre, øve dig i at møde nye mennesker, finde ud af hvilke slags venskaber, du har brug for og dermed få mulighed for at finde din vej ud af ensomheden.

I mødestederne er madlavning og fællesspisning, biografture og brætspil tit på programmet. Vi tager også på forskellige udflugter eller til arrangementer sammen. Der er 16 mødesteder.
Mødestederne er for unge fra 15-25 år.

I KOMsammen handler aktiviteterne om at røre sig på en måde, hvor alle kan være med. Derudover laver vi sund og lækker mad, som vi spiser sammen. Der er 8 af denne slags tilbud.
KOMsammen er for unge fra 15-30 år.

Line Birkelund Rodsten

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Eksistentielle problemer, Familiemedlemmer eller nære venner der døjer med dårligt mentalt helbred, misbrug eller fysiske handicap, Identitetskrise, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Tab af familiemedlem eller nær ven, Tankemylder, Vredesproblemer, Konflikthåndtering

Jeg har altid været optaget af måder vi mennesker er sammen – hvordan vi kan elske, hade, afvise, tilgive, ignorere, skænde, rumme, beskytte og elske hinanden. Kort sagt – jeg har altid haft en dyb fascination af menneskets mange facetter og følelser.
Jeg er af den overbevisning at intet menneske er født ‘ondt’ – vi kan handle på måder, der gør andre, og os selv, ondt, men hvis vi mødes af et andet menneskes ubetingede opmærksomhed, forståelse og nysgerrighed, ved jeg, både af personlig og faglig erfaring, at vi kan lære at tage ansvaret og begynde at behandle os selv og andre på en kærlig måde. Jeg har gennem hele mit voksne liv, på den en eller anden måde, arbejdet med mennesker, der er faldet uden for normen, været udsatte og anderledes og dette har givet mig en stærk beundring for menneskets styrke, fleksibilitet og overlevelsesevne.
Vejen for mig går gennem kærlighed – ikke romantisk kærlighed – men selvkærlighed og medmenneskelig kærlighed og en tro på, at dét vi ikke kan leve med hos os selv og andre indebærer, at vi i realiteten ikke tillader os at leve som de helt perfekt, uperfekte individer vi er.

Bettina Østrand

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Manglende selvtillid, Misbrug, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Stress, Søvnproblemer, Vredesproblemer

Lidt om mig:

Jeg ser det som min fornemmeste opgave at være til stede med 100 % nærvær for de mennesker, jeg arbejder med. Jeg er autentisk lyttende og bruger min nysgerrighed og møder mennesker uden standardiserede forhånds antagelser.
Som menneske er jeg åben, udadvendt, og elsker at bruge humoren i de rette situationer

Jeg er uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut (MPF) Socialpædagog, konfliktvejleder, yoga og mindfulness instruktør. Øreakupunktør. Desuden har jeg efteruddannelse i narrativ og systemisk familiearbejde, sorg, tab og traume, NLP basis uddannelsen samt den regionale misbrugsefteruddannelse. Jeg bruger anerkendenede. løsningsfokuseret og metakognitiv metoder.
Jeg bor i København..

David Funding

Psykoterapeut, Zoneterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Eksistentielle problemer, Fødselsdepression, Manglende livsglæde, Manglende selvtillid, Parterapi, Selvmordstanker, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Stress, Søvnproblemer, Tab af familiemedlem eller nær ven, Vredesproblemer

Jeg hedder David Funding

Jeg er gift og har 2 børn og har Klinikhunden Carlo der er en Broholmer, som i nogle Situationer bliver budt velkommen i selve rummet som hjælper til i klinikken med bl.a. angst og depression hos særligt børn og unge.

Jeg oprindeligt uddannet i detailhandelen, senere videre inden for ledelse ,undervisning & HR, hvor jeg senere fandt vejen til Coaching og Terapi.
jeg har selv mærket livet på godt og ondt, kender til smerter og svære perioder i livet, med min livserfaring og med mange mennekser i min klinik ser jeg mig godt klædt på til at hjælpe dig.

Her hos en mig er der mulighed for at få talt om svære ting. Jeg er ikke en del af dit liv,du kan derfor tale frit, uden at skulle tage hensyn til om dine tanker er rigtige eller forkerte.Jeg har hørt det meste og ingen følelser er forkerte eller pinlige At dele hvordan man har det sammen med en terapeut som kan rumme at høre detaljerne er for mange en stor hjælp.

Kasper Larsen

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Manglende selvtillid, Misbrug, Parterapi, Alkoholproblemer, Alkoholafhængighed, Medafhængighed, Voksen-barn af alkoholikere. Mindset, Mindshift, Paradigm shift.

Jeg er fra 1966, har en baggrund indenfor erhvervspsykologi, undervisning, proces og consulting. Siden er jeg bl.a. uddannet psykoterapeut efter EAGT/EAP standard med 12 i afsluttende karakter samt løbende efteruddannet og virke på GATLA (godkendt af American Psychological Association) som terapeut og supervisor på Master level.

Carsten Løffmann

Under uddannelse

Spidskompetencer indenfor:

Mobning, Psykisk vold, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold

Efter en smertelig skilsmisse i 2004 startede jeg selv med at hjælpe folk i krise. Jeg brugte nogle år på at studere børnepsykologi samt kultur og socialpsykologi. Sideløbende med mit ”normale” job, hvor ledelse, finansiering og økonomi indgår, arbejder jeg som frivillig i en social organisation. Sideløbende har jeg uddannet mig som coach (Dansk NLP) for at få samling på alt det, jeg har foretaget mig som frivillig de sidste 15 år. Der skal jo som bekendt 2 til tango. Dette gælder både i familielivet hvor forholdet til partnere og børnene skal “danses” – og også i erhvervslivet, hvor forholdet til medarbejdere, kolleger, chef og samarbejdspartnere skal “danses”. Jeg har prøvet krise på egen krop. Studeret børne-, kultur- og socialpsykologi. Hvad er det, der får mennesker til at agere som de gør? Hvad er deres intention – er der en skjult dagsorden? Jeg har valgt at blive terapeut fordi, det at hjælpe andre mennesker har ligget mig på sinde de sidste mange år, og jeg har via mit arbejde i en social organisation fået større og større indsigt i mennesker og deres adfærd. Menneskets sind, overbevisninger, værdier og adfærd er spændende. Hvad er det, der driver dem? Hvad gør en leder til en god leder? Hvorfor arbejder nogle grupper bedre sammen end andre grupper?

Kirsten Østrup

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Mobning, Parterapi, Selvmordstanker, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven, Tankemylder

Mit navn er Kirsten Østrup, og jeg er privatpraktiserende psykoterapeut på Amager i København.
Jeg har arbejdet som selvstændig psykoterapeut siden 2008. Folk spørger mig tit, om det ikke er hårdt at lytte til alle de problemer, men jeg elsker dagene med nærværende og meningsfulde samtaler. Det motiverer mig super meget at se, når mennesker opdager deres potentiale og finder deres styrker. Det er jo et lille mirakel hver gang 😉

Jeg tilbyder parterapi samt psykoterapi til voksne og teenagers, som er i krise eller blot ønsker udvikling og indsigt.

Jeg er certificeret Stressbehandler og arbejder for sundhedsforsikringen PFA og PrimaCare og også for private.

Og så er jeg Performance Coach. Dvs. at jeg laver workshops og udviklingsforløb som handler om at blive en stærkere performer og bedre til at lave PowerPoint præsentationer (eller fremlæggelser i skolen).

I 2015 stiftede jeg Girlpowerskolen og har holdt adskillige foredrag omhandlende teenagepiger som ønsker at styrke selvværdet.

Jeg har en fortid som danser, koreograf og underviser og har jeg arbejdet utrolig meget med udtryk og formidling.

Som terapeut er jeg rolig og tålmodig. Det kræver tid og rum at opdage nye sider af sig selv.
Hvis situationen indbyder til det, kan jeg også være humoristisk og vedholdende, og jeg holder dig gerne lidt i ørerne, hvis du har brug for et kærligt skub i ryggen.

Jeg har tavshedspligt og er ikke tilknyttet offentlig journalføring.

Holdepunkt

Rådgivning

Spidskompetencer indenfor:

Fødselsdepression, Seksuelt overgreb, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Voldeligt parforhold, Parforhold, Abort, Graviditet, Børn

Holdepunkt er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for gravide og forældre. Her kan du få rådgivning og støtte uanset om du er mor, far eller endnu kun er gravid. Over telefon eller chat møder du en rådgiver, og sammen afklarer I, hvordan Mødrehjælpen kan hjælpe dig videre. Og vi står klar med aktiviteter til dig og dit barn i en by nær dig.

Hvad rådgiver vi om?

I Holdepunkt tilbyder vi rådgivning om de forskellige udfordringer, der kan opstå under en graviditet og i familielivet.

Det kan for eksempel være, at du:

 • Overvejer eller er midt i en skilsmisse
 • Har brug for rådgivning omkring dine rettigheder
 • Har brug for hjælp til at overskue din økonomi
 • Lever i, eller er i tvivl om du lever, i et voldeligt forhold – psykisk eller fysisk
 • Mangler overskud til at klare hverdagen og er bekymret for dit barns trivsel
 • Oplever problemer i parforholdet eller udfordringer i samarbejdet om barnet efter en skilsmisse
 • Er gravid og i tvivl om, hvorvidt du ønsker at gennemføre graviditeten. Eller du har fået foretaget en abort og oplever en psykisk efterreaktion

Du kan også finde viden og råd ved at søge på artikler med netop din problemstilling ved at gå til denne side; https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden-og-raad/

Børnetelefonen

Rådgivning

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Familiemedlemmer eller nære venner der døjer med dårligt mentalt helbred, misbrug eller fysiske handicap, Fysisk vold, Homofobi, Identitetskrise, Kønsidentitetsafklaring, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Manglende selvtillid, Misbrug, Mobning, Psykisk vold, PTSD, Racisme, Rygestop, Seksuelt overgreb, Seksuel orientering, og accept heraf, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Sexisme, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Spiseforstyrrelser, Stress, Søvnproblemer, Tab af familiemedlem eller nær ven, Tankemylder, Voldeligt parforhold, Vredesproblemer, Børn & unge

DIN LINJE TIL EN VOKSEN DER LYTTER

BørneTelefonen er DIN linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Hver dag, året rundt sidder vores frivillige rådgivere på BørneTelefonen klar til at lytte og rådgive børn og unge i Danmark om deres problemer, store som små.

De frivillige rådgivere, som du kan tale med eller skrive med på BørneTelefonen, er voksne over 21 år. De arbejder i forvejen med børn og unge – eller er i gang med en uddannelse, der handler om børn og unge. De får en særlig uddannelse hos BørneTelefonen, så de bliver rigtig gode til at lytte og stille spørgsmål.
De frivillige er også anonyme – ligesom dig.

Hvad betyder det at være anonym?

Det betyder, at vi ikke ved, hvem du er. Vi kan ikke se dit nummer, når du ringer eller SMS’er. Og du behøver ikke fortælle os dit navn, hvis du ikke har lyst. Man kan heller ikke se på din telefonregning, at du har ringet eller SMS’et til 116111.
Det er helt gratis at ringe eller SMS’e til 116111.

BørneTelefonen drives af Børns Vilkår.

Inge Lise Hamilton

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Parterapi, Stress, Tankemylder, Vredesproblemer

Min dybe følelse for at arbejde terapeutisk med andre og skabe en støttende ramme for en indadsøgende udviklingsproces, udspringer af min egen mangeårige udviklingsproces, hvor jeg bl.a. har fordybet mig i meditation, yoga, bevægelse med meditativ kontakt, kunstterapi, Enneagrammet samt i arbejdet med drømme. Dette arbejde betragter jeg som fundamentet for den terapi og parterapi, som jeg laver samt for de meditationskurser, som jeg afholder.

Birgitte Asmussen

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Eksistentielle problemer, Identitetskrise, Lavt selvværd, Sexisme, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Intetværdsfølelse, Relationer til andre, Forandringshåndtering, Arbejdsliv

Jeg tror på den enkelte, og på at mennesker er ved at lære deres evne til kærlighed at kende i denne tidsperiode.
De normer vi har i vores samfund synes jeg, er snævre, og ude af trit med, hvor mennesker faktisk er. Det er min opfattelse, at megen sjælelig “sygdom” skyldes mangel på accept af, hvor forskelligt liv kan leves. Vi er ikke ens, passer ikke ind i kasser, og er her for at udfolde vores særlighed, i respekt for den helhed vi er en del af.

Pernille Fournais

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Familiemedlemmer eller nære venner der døjer med dårligt mentalt helbred, misbrug eller fysiske handicap, Identitetskrise, Manglende livsglæde, Mobning, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven

Jeg ønsker at gøre en forskel for mennesker og bidrage til, at flere får mulighed for at finde hjem til dem selv og til deres egne indre ressourcer og ståsted. At være nærværende som psykoterapeut og underviser er essentielt for mig. Jeg arbejder meget med nærværets kraft og fordybelse ind i nuet. Der findes ikke noget bedre end virkeligheden. Virkeligheden giver frihed.

Stine Lauridsen

Ergoterapeut, Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Ensomhed, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelser, Eksistentielle kriser

Jeg har en ambition om at gøre psykoterapi til noget vigtigt og betydningsfuldt i vores alles hverdag. Alle kan have brug for en at tale med og det skal være lige så naturligt at pleje det mentale helbred, som det er at pleje det fysiske, jeg ønsker at vise at terapi er givende og udviklende og at det er muligt at skabe det liv man ønsker sig, på trods af modgang og udfordringer. Jeg har personlig erfaring med psykoterapeut og har stor respekt for hvad samtale og kontakt kan skabe af forandring hos mennesker. Jeg ønsker at vise andre mennesker den mulighed og give dem muligheden for at opnå det de ønsker i samarbejde med mig som terapeut. Jeg tror på at personlig erfaring er en gave.

Jacob Jespersen

Kropsterapeut, Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Identitetskrise, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Selvmordstanker, Stress, Vredesproblemer, Ledelse, vanskellige relationer og udvikling

Mit navn er Jacob Jespersen og jeg tilbyder gestaltterapi og Touching Dialogue terapi . Mange stiller sig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg få ud af terapi?Terapi er i min erfaring for alle som ønsker hjælp til at lære sig selv bedre at kende, er træt af at leve et liv på automatpilot, komme igennem livskriser, arbejde med relations-problemer ifh. til kæreste/ægtefælle, familie, børn, venner, kollegaer. Med terapi har du mulighed for at du lærer dig selv, dine ønsker og dit potentiale bedre at kende, bearbejde de svære følelser i godt selskab og blive styrket som menneske. Typiske reaktioner på et terapiforløb er at du føler dig mere levende, autentisk og i stand til at træffe klare valg for dig selv.Min opgave som terapeut er at hjælpe dig med at lære dig selv at kende og være din støtte i din udviklingsproces. Gestaltterapi baserer sig på at vi alle som mennesker har et valg og at god menneskelig kontakt virker helende. Fokus er på her og nu og fremtiden, fortiden er kun vigtig når det giver mening for en god fremtid.Jeg har en bred livserfaring, har været sergent i forsvaret, arbejdet 13 år i telekommunikationsbranchen på strategisk niveau, har startet eget internet-firma, arbejdet som headhunter, ledelses-konsulent, roet på det danske landshold i 7 år og været landstræner i 3 år. Igennem min karriere og mit liv har jeg lært at det er mennesker som gør en forskel. Ved siden af mit virke som terapeut arbejder jeg som ledelses-konsulent med fokus på udvikling af ledere, organisationer og arbejdsglæde.Jeg færdiggjorde min 4-årige uddannelse som psykoterapeut på KGI – Københavns Gestalt Institut sommeren 2015 og er under løbende professionel supervision. I 2016 har jeg færdiggjort min 3-årige uddannelse som Touching Dialouge terapeut.

Hanne Fogh

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Ensomhed, Fødselsdepression, Identitetskrise, Misbrug, Selvmordstanker, Spiseforstyrrelser, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven

Jeg har alle dage været interesseret i menneskers indre landskaber og har fulgt en vej af selvudvikling siden jeg var helt ung.
Jeg er uddannet og eksamineret inden for den kybernetiske psykologi og integreret psykoterapi fra Vedfelt Instituttet i 2012. (https://vedfelt.dk/)
Kopier eventuelt dette link og for at se en lille film:https://youtu.be/KlTPTPD7sxk
Jeg har arbejdet med klienter siden 2010.
Tidligere har jeg arbejdet med misbrugere og deres pårørende på behandlingssteder i Jylland.
I øvrigt har jeg beskæftiget mig med børn og unge med lidelser i det autistiske spektrum, og jeg har arbejdet i Socialpsykiatrien i Københavns Kommune.
Oprindeligt er jeg skuespiller, hvilket for mig bl.a. var en måde at studere den tætte sammenhæng mellem krop og psyke.
Jeg er fraskilt og har en voksen søn. Desuden har jeg personlig erfaring med stress og kronisk sygdom (CU)

Livslinien

Rådgivning

Spidskompetencer indenfor:

Selvmordstanker

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg blandt andet gennem anonym rådgivning til selvmordstruede, pårørende og efterladte, samt til mennesker i krise og i svære situationer. Rådgivningen varetages af særligt uddannede frivillige rådgivere gennem telefon-, net- og chatrådgivning.

Selvmordstanker er i de fleste tilfælde ikke udtryk for et ønske om at ville dø. Ofte handler det om, at en situation er blevet uoverskuelig eller gør for ondt. I sådanne situationer kan selvmord fremstå som den eneste løsning.

Livsliniens rådgivere er der for at hjælpe dig til at sætte ord på det, der er svært og for at hjælpe dig til at se andre muligheder end selvmord.

 • Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05
 • Du kan skrive til Livsliniens netrådgivning skrivdet.dk. Vi bestræber os på at give dig svar indenfor 1-3 dage og du har mulighed for at skrive til os op til seks gange
 • Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag kl. 13-17
 • Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker

Du kan også kontakte Livslinien, hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord

Pia Laub

Kropsterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Eksistentielle problemer, Fysisk vold, Identitetskrise, Manglende motivation og modløshed, PTSD, Seksuelt overgreb, Selvmordstanker, Spiseforstyrrelser, Vredesproblemer

Jeg har brugt hele mit liv på at øve mig i, at se andre og mærke ind i andre. På godt og ondt. Det har givet mig en fin fornemmelse af mennesker omkring mig – indfølingen er nemlig det, der optager mig aller mest. Mødet med et andet menneske, og relationerne i vores liv. Ikke mindst relationen til dig selv, som jo er det menneske, du er aller tættest på hele tiden.

Sexlinien

Rådgivning

Spidskompetencer indenfor:

Fødselsdepression, Seksuelt overgreb, Seksuel orientering, og accept heraf, Sexisme, Graviditet, Seksualitet

Vi besvarer spørgsmål om sex, seksualitet, prævention, abort, graviditet, køn, krop, lyst, pubertet, den første gang og så videre. Du kan få rådgivning gennem telefon, chat eller brevkasse på nettet.

Rådgiverne kan lytte, give information, give vejledning og rådgivning samt henvise dig videre, hvis du har bruge for yderligere rådgivning. Vi er ikke læger og kan ikke stille diagnoser for dig. Vi er heller ikke psykologer som kan give dig terapi.

Du er anonym, når du stiller spørgsmål til os. Også selvom vi beder om nogle informationer om dit køn, din alder og hvor i landet, du ringer eller skriver fra.

I brevkassen vil mange andre mennesker kunne læse dit spørgsmål og vores svar, men vi sørger for, at du ikke bliver genkendt, hvis du kommer til at skrive dit navn eller andet, der klart kan vise, hvem du er. Andre vil heller ikke kunne se, hvor i landet, du skriver fra.

Derudover kan du altid benytte vores hjemmeside, www.sexlinien.dk, som er et kæmpe opslagsværk med guldkorn om køn, krop og seksualitet.

Inger Grejs Bjeverskov

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende selvtillid, Rygestop, Stress, Søvnproblemer, Tankemylder

Jeg er uddannet psykoterapeut og coach, og er kvinden bag MindEvolution. Siden 2009 har jeg haft egen virksomhed, bl.a. med terapi, coaching, mindfulness og hypnoterapi. Gennem 15 år har jeg hjulpet mange mennesker igennem krise eller vanskelige livssituationer, gennem støttende og ressourceskabende samtaleterapi. Jeg har derfor bred erfaring indenfor terapi, coaching, rådgivning, vejledning, krisehjælp m.m. inden for det sundhedspsykologiske område.
Jeg arbejder ud fra et eksistentialistisk og psykodynamisk synspunkt. Det betyder, at jeg ser alle mennesker som unikke, der har krav på at blive mødt som det menneske, det er. Jeg møder dig med anerkendelse, empati, nærvær, omsorg og respekt. Jeg tilbyder et rum med afsæt i dine følelser, oplevelser, drømme, udfordringer, sorger og glæder, samt hvordan livet ser ud for dig.

Isabelle Vesterdal

Fysioterapeut, Psykolog, Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Identitetskrise, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Parterapi, Stress, Tankemylder, Problematikker omkring ens seksualitet

Jeg er psykolog med stor viden om krop-sind sammenhænge. Inddragelse af kroppen i samtalen gør at terapien virker mere effektivt og med hurtige resultater. Jeg har især arbejdserfaring indenfor områderne identitet og selvudvikling, stress, relationelle problematikker, karrierecoaching, m.m.

Thomas Duholm

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Identitetskrise, Seksuel orientering, og accept heraf, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven, Eksistentielle kriser

Ja, hvorfor valgte jeg at blive terapeut. Det er et godt spørgsmål, som jeg ikke har et helt tydeligt svar på. Jeg har dog altid været interesseret i den menneskelige psyke, og hvordan vi reagerer i sociale sammenhænge. Som tidligere folkeskolelærer blev det hurtigt tydeligt for mig, at min største ressource var relationen til børnene og den udvikling, jeg kunne skabe med det som basis. Og det har nok også, om jeg vil det eller ej, været en af de helt store grunde til, at jeg i dag er terapeut. Et valg jeg bestemt ikke har fortrudt.

Jeppe Lauridsen

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Eksistentielle problemer, Ensomhed, Identitetskrise, Manglende livsglæde, Selvmordstanker, Vredesproblemer

Interessen for menneskers liv, udvikling og læring har altid været en rød tråd gennem mit liv. Jeg har en baggrund som specialskolelærer, hvor udvikling, undervisning og dagligt kontakt med forskellige børn, unge, voksne og andre faggrupper afkaster solid erfaring i mødet med mennesker i svære eller uoverskuelige situationer.
Jeg har ved siden af egen praksis været fastansat i TUBA København i 3 år af mit virke som terapeut og arbejdet med unge/voksne mennesker fra 14-35 år, som er vokset op i misbrugsmiljøer.
I dag er jeg ansat ved Sporet i Køge som Psykoterapeut og har jeg egen praksis Haslev. I min private praksis har jeg lige nu fokus på et projekt om dannelse af grupper til nye fædre. Jeg arbejder med grupper og individuelle terapeutiske forløb.
Jeg arbejder under de etiske regler for tavshedspligt og anonymitet. Det gør, at du som klient kan føle dig tryg.

Maria Karina Valentin Jensen

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Fødselsdepression, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Stress

Jeg har arbejdet med mennesker i sårbare situationer i mere end 20 år, jeg er oprindelig uddannet pædagog, siden hen certificeret psykoterapeut, børn/unge yoga og mindfulness instruktør samt familie behandler. Jeg har i mit virke støttet børn og unge som har autismespektrum forstyrrelser, samt børn og unge med depression, angst, OCD, ADHD mm. Familie behandling og rådgivning har jeg også engageret mig i gennem flere år. Derudover er jeg meget optaget af vores familiemønstre og de dynamikker vi vokser op i. Jeg brænder for mit arbejde og er oprigtig nysgerrig og interesseret i mennesker.

Susanne Møbius

Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Depression, Ensomhed, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Mobning, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Spiseforstyrrelser, Tab af familiemedlem eller nær ven, Vredesproblemer

Jeg er et erfarent menneske, som har gennemlevet mange udfordringer og kriser i mit liv. Det er med til at gøre mig indlevende, lyttende og empatisk overfor klienten. Jeg er i stand til at skabe et trygt rum, hvor det er muligt at være med sin sårbarhed og sine udfordringer uden at opleve sig forkert. Det er meget vigtigt for det terapeutiske arbejde, at jeg har en god alliance med klienten, så det gør jeg meget for at opnå og at de oplever sig mødt, hørt og set, der hvor de er i deres proces.Via min egen terapi oplevede og erfarede jeg, hvor helende og udviklende det er at sidde i et lyttende og vurderingsfrit rum og blive mødt i det svære på en omsorgsfuld måde.

Bjarne Dam Larsen

Psykoterapeut, Sexolog

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Fødselsdepression, Identitetskrise, Manglende livsglæde, Seksuelt overgreb, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven

Mit liv har været fyldt med glæder og sorger, som dit liv sikker også har været. Jeg har været i mange afkroge af livet.
Livet har lært mig at hvis du får sure citroner, så kan de forvandles til en dejlig limonade.

Janne Ettrup

Ergoterapeut, Massør, Psykoterapeut

Spidskompetencer indenfor:

Eksistentielle problemer, Ensomhed, Identitetskrise, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Stress, Tab af familiemedlem eller nær ven

Lige siden mine teenageår, har jeg været meget interesseret i psykologi. Jeg havde det selv rigtig svært i min ungdom – med meget lavt selvværd. Jeg følte mig fanget i et ‘fængsel’, som jeg ikke kunne komme ud af.
Jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv – hele mit liv – de første mange år alene, fordi jeg ikke vidste, hvem jeg kunne bede om hjælp. Midt i 20’erne fandt jeg for første gang en terapeut, der kunne hjælpe mig.
Motivationen for at tage en psykoterapeut uddannelse var både at hjælpe mig selv (udvikle mig selv, så jeg kunne blive tilfreds i mit liv) og blive i stand til at hjælpe andre mennesker til at få det godt. Den uddannelse, jeg valgte, var netop dén måde, de arbejdede på: at vi lærte om psykologi ved at arbejde med os selv og vi lærte at lave terapi ved at give hinanden terapi – og se vores undervisere give vores medstuderende (og os selv) terapi.
Jeg har mærket på egen krop, hvor fantastisk psykoterapi er. Hvor fantastisk det er, at blive hel – og fri til at kunne gøre det, jeg har brug for og leve det liv, jeg ønsker.
Mit håb er, at alle mennesker vil give sig selv den gave.

Headspace

Rådgivning

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Familiemedlemmer eller nære venner der døjer med dårligt mentalt helbred, misbrug eller fysiske handicap, Fysisk vold, Fødselsdepression, Homofobi, Identitetskrise, Kønsidentitetsafklaring, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Manglende selvtillid, Misbrug, Mobning, Psykisk vold, PTSD, Racisme, Rygestop, Seksuelt overgreb, Seksuel orientering, og accept heraf, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Sexisme, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Spiseforstyrrelser, Stress, Søvnproblemer, Tab af familiemedlem eller nær ven, Tankemylder, Voldeligt parforhold, Vredesproblemer

Vi er nogen at tale med.

Har du noget, som du synes er svært, har du brug for at sige nogle ting højt, eller har du brug for at få lettet hjertet? Intet er for stort eller småt til at kontakte headspace.

Du er ekspert i dit eget liv, og vi kan hjælpe dig til at sætte ord på det, der er svært. Sammen kan vi bryde gamle tankemønstre, se hverdagen på en ny måde og skabe nye mulige.

Du kan finde headspace i mange byer – vi dækker det meste af Danmark. Du kan ringe til os, sende en besked, eller bare dukke op – husk at tjekke vores åbningstider. Du finder dem, vores nummer og adresse på de lokale headspace-sider.

I headspace kan du også få en anonym samtale via video. Hvis du kontakter dit enkelte center via kontaktformularen kan du booke en samtale, hvorefter du får tilsendt et anonymt link til en videosamtale. Videosamtaler er det bedste alternativ til de fysiske samtaler, vi kan tilbyde i vores centre.

Måske har du slet ikke en så konkret idé om, hvad der trykker. Måske har du bare brug for at tale med nogen. Måske har du som mange andre svært ved at håndtere hverdagen? Lige meget hvad så er vi her for at hjælpe dig.

Du kan læse mere om, hvilke emner andre unge taler med os om i headspace lige her. Du kan også møde unge, der har fundet støtte i headspace ved at klikke her.

Du kan være 100% anonym, når du chatter med os, og det er helt gratis.

Chatten er er ligesom headspace-centrene for dig, som har brug for at få vendt dine tanker og følelser, og det som fylder meget i dit hoved. Vi er her, hvis du savner én, der lytter, og vi hjælper også gerne med at finde den rette hjælp andre steder, hvis der er brug for det.

GirlTalk

Rådgivning

Spidskompetencer indenfor:

Angst, Depression, Eksistentielle problemer, Ensomhed, Familiemedlemmer eller nære venner der døjer med dårligt mentalt helbred, misbrug eller fysiske handicap, Fysisk vold, Fødselsdepression, Homofobi, Identitetskrise, Kønsidentitetsafklaring, Lavt selvværd, Manglende livsglæde, Manglende motivation og modløshed, Manglende selvtillid, Misbrug, Mobning, Psykisk vold, PTSD, Racisme, Rygestop, Seksuelt overgreb, Seksuel orientering, og accept heraf, Selvmordstanker, Selvskadende adfærd, Sexisme, Skilsmisse eller brud på længerevarende forhold, Spiseforstyrrelser, Stress, Søvnproblemer, Tab af familiemedlem eller nær ven, Tankemylder, Voldeligt parforhold, Vredesproblemer

Alle har brug for en at tale med

Hos GirlTalk er der ingen problemer, der er for store eller små, og vi ønsker at give dig et frirum, hvor du altid kan tale om det, du har på hjerte. Derfor sidder de frivillige rådgivere klar hver aften, hvis du har brug for nogen at tale med.

Hos GirlTalk har vi mange forskellige frivillige og der kommer hele tiden nye til. Mange af de frivillige er studerende og læser eksempelvis psykologi. For at være frivillig hos GirlTalk skal man være mellem 18 og 35 år, og deltage i forskellige kurser løbende. Vores frivillige er på GirlTalk, fordi de vil gøre en positiv forskel for andre unge piger.

Udover rådgivningen, hvor vi både har chat- og sms-rådgivning, så tilbyder vi psykologsamtaler, foredrag og EmpowR-grupper. Vi gør en dyd ud af at være til stedet der, hvor pigerne og vi har derfor også indsatser på sociale medier. Derudover tilbyder vi #Seriøs rådgivning til voksne om livet med teenagepiger og har et vidensunivers om selv samme og hvad det indebærer.